Λαθρεμπορία (Master thesis)

Χριστιάς, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Smuggling
Keywords: Λαθρεμπόριο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10892
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-20T12:41:13Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Κ. Χριστιάς, "Λαθρεμπορία", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Θεοχαροπούλου, Ελένη
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Publishing institution: duth
Number of pages: 102
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Christias.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10892
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons