Έρευνα σε κατοικία (Master thesis)

Κουρινιώτη, Αγγελική


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Asylum, Right of--Greece
Keywords: Άσυλο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10893
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-21T11:16:50Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017-10
Bibliographic citation: Α. Κουρινιώτη, "Έρευνα σε κατοικία", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Συμεωνίδης, Δημήτριος
Examining committee: Συμεωνίδης, Δημήτριος
Κωνσταντινίδης, Άγγελος
Τριανταφύλλου, Αναστάσιος
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 141
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kourinioti.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.13 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10893
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons