Μεταφραστική πρόσληψη των Σέρβων λογοτεχνών Ίβο Άντριτς και Μίλοραντ Πάβιτς στην Ελλάδα μέχρι σήμερα (Master thesis)

Μπίνος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Ibo Antrits
Milorant Pavits
Keywords: Ίβο Άντριτς,Μίλοραντ Πάβιτς,Σέρβοι λογοτέχνες
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10894
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-21T11:30:43Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Γ. Μπίνος, "Μεταφραστική πρόσληψη των Σέρβων λογοτεχνών Ίβο Άντριτς και Μίλοραντ Πάβιτς στην Ελλάδα μέχρι σήμερα", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Δεν διατίθεται
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 86
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mpinos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία502.82 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10894
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons