Δικαστικός διακανονισμός απαιτήσεων που συνδέονται με τις καθυστερήσεις πληρωμών στο ενδοκοινοτικό εμπόριο- συγκριτική ανάλυση των καν 44/2001, 805/2004, 1896/2006, 861/2007 και της οδηγίας 2011/7/ΕΕ (Master thesis)

Πούλιου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Payment--European Union countries
Commercial law--European Union countries
Keywords: Εμπορικό δίκαιο,Δικαστικός διακανονισμός,Καθυστερήσεις πληρωμών
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10895
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-21T12:16:40Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017-12
Bibliographic citation: Μ. Πούλιου, "Δικαστικός διακανονισμός απαιτήσεων που συνδέονται με τις καθυστερήσεις πληρωμών στο ενδοκοινοτικό εμπόριο- συγκριτική ανάλυση των καν 44/2001, 805/2004, 1896/2006, 861/2007 και της οδηγίας 2011/7/ΕΕ", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Δεν διατίθεται
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 136
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pouliou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.98 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10895
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons