Οι δικονομικές συμβάσεις στο δίκαιο της απόδειξης (Master thesis)

Βαρσαμάκη, Βασιλική


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Contracts--Greece
Evidence (Law)--Greece
Procedure (Law)--Greece
Keywords: Δίκαιο απόδειξης,Συμβάσεις,Δικονομία,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10896
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-23T11:23:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-12
Bibliographic citation: Β. Βαρσαμάκη, "Οι δικονομικές συμβάσεις στο δίκαιο της απόδειξης", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Μανιώτης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 51
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Varsamaki.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10896
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons