Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας σύμφωνα με τη θεωρία των περιφερειακών εδαφών (Rimland) (Master thesis)

Αγοράκης, Χαράλαμπος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Geopolitics--Greece
Keywords: Γεωπολιτική,Ελλάδα,Θεωρία περιφερειακών εδαφών
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10897
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-23T11:40:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017-09
Bibliographic citation: Χ. Αγοράκης, "Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας σύμφωνα με τη θεωρία των περιφερειακών εδαφών (Rimland)", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 75
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agorakis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.16 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10897
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons