Το τραπεζικό ενέχυρο (Ν.Δ 17.7/13.8.1923) και η παρέκκλιση του από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Master thesis)

Βυτανιώτης, Αλέξανδρος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Banks and banking--Greece
Keywords: Τραπεζικό ενέχυρο,Νομοθετικό διάταγμα 17.7/13.8.1923,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10898
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-28T08:47:31Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Α. Βυτανιώτης, "Το τραπεζικό ενέχυρο (Ν.Δ 17.7/13.8.1923) και η παρέκκλιση του από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 54
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bitaniotis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία689.31 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10898
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons