Οι Εξωτερικές Διαστάσεις της Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασύλου της Ε.Ε. (Master thesis)

Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Emigration and immigration--European Union countries
Asylum, Right of--European Union countries
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση,Μεταναστευτική πολιτική,Πολιτική ασύλου
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10899
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-28T09:42:29Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Κ. Κωνσταντινίδης, "Οι Εξωτερικές Διαστάσεις της Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασύλου της Ε.Ε.", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Χρυσομάλλης, Μιχαήλ
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 71
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstantinidis K.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.06 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10899
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons