Ελαττωματικοί τίτλοι σε τακτική χρησικτησία (Master thesis)

Ακίδης, Ηλίας


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Property--Greece
Keywords: Χρησικτησία,Ελλατωματικός τίτλος,Καλή πίστη
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10900
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-28T10:10:13Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Η. Ακίδης, "Ελαττωματικοί τίτλοι σε τακτική χρησικτησία", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 89
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akidis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10900
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons