Η άμυνα κατά της διεκδικητικής αγωγής (Master thesis)

Παππά, Τριανταφυλλιά


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Remedies (Law)--Greece
Defense (Civil procedure)--Greece
Keywords: Άμυνα,Διεκδικητική αγωγή,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10902
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-29T08:36:22Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Χ. Μπουρίτας, "Η άμυνα κατά της διεκδικητικής αγωγής", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Παππά, Τριανταφυλλία
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 86
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pappa.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.31 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10902
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons