Τα δικαιώματα επαναφοράς και αποζημίωσης επί άδικης εκτέλεσης με βάση δικαστική απόφαση, άρθρα 914 και 940 παρ. 1,2 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Master thesis)

Γεωργαλά, Θάλεια


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Compensation (Law)--Greece
Executions (Law)--Greece
Keywords: Δικαίωμα επαναφοράς,Αποζημίωση,Άδικη εκτέλεση,άρθρο 914 ΚΠΔ,αρθρο 940 ΚΠΔ,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10903
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-29T09:10:26Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Θ. Γεωργαλά, "Τα δικαιώματα επαναφοράς και αποζημίωσης επί άδικης εκτέλεσης με βάση δικαστική απόφαση, άρθρα 914 και 940 παρ. 1,2 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Τσαντίνης, Σπυρίδων
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 59
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgala.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10903
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons