Σύγχρονα ζητήματα προσωρινής κράτησης (Master thesis)

Καραμολέγκος, Νικόλαος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Imprisonment--Greece
Keywords: Προσωρινή κράτηση,Ελλάδα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10904
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-03-29T10:13:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017-11
Bibliographic citation: Ν. Καραμολέγκος, "Σύγχρονα ζητήματα προσωρινής κράτησης", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Δεν διατίθεται
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 81
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karamolegkos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία983.12 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10904
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons