Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για πρόσβαση σε δικαστήριο υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ (Master thesis)

Μανιάτης, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Human rights--Europe
European Court of Human Rights
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms--(1950)
Keywords: Ανθρώπινα δικαιώματα,Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,Δικαίωμα σε δικαστήριο,Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10907
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. i-viii
Submission Date: 2018-04-02T11:01:34Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2016-09
Bibliographic citation: Π. Μανιάτης, "Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για πρόσβαση σε δικαστήριο υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016
Advisor name: Δαλακούρας, Θεοχάρης
Examining committee: Κωνσταντινίδης, Α.
Συμεωνίδης, Δ.
Τριανταφύλλου, Α.
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής/Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: i-viii, 130
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maniates.pdfΜεταπτυχιακή εργασία877.08 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10907
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons