Ειδικά ζητήματα βρασμού ψυχικής ορμής (Master thesis)

Ασπιώτη, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Crimes of passion
Extenuating circumstances
Keywords: Βρασμός ψυχικής ορμής
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10908
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-04-16T10:21:33Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017
Bibliographic citation: Α. Αναστασία, "Ειδικά ζητήματα βρασμού ψυχικής ορμής", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Παπαγεωργίου - Γονατάς, Στυλιανός
Examining committee: Παπαγεωργίου - Γονατάς, Στυλιανός
Μπέκας, Ιωάννης
Βαθιώτης, Κωνσταντίνος
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Publishing institution: duth
Number of pages: 106
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspioti.pdfΜεταπτυχιακή εργασία750.88 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10908
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons