Η Στρατολόγηση των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις (Master thesis)

Ψαλλίδας, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Child soldiers (International law)
Keywords: Στρατολόγηση παιδιών,Παιδιά στρατιώτες
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10909
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-04-16T11:02:21Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017-10
Bibliographic citation: Γ. Ψαλλίδας, "Η Στρατολόγηση των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 86
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psalidas.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10909
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons