Η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως αρχή του ενωσιακού δικαίου (Master thesis)

Χατζηδήμου, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Law--European Union countries
Keywords: Εμπιστοσύνη,Προστασία,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10910
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-04-16T11:28:11Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2017-11
Bibliographic citation: Χ. Χατζηδήμου, "Η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως αρχή του ενωσιακού δικαίου", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017
Advisor name: Χρυσομάλλης, Μιχαήλ
Examining committee: Χρυσομάλλης, Μιχαήλ
Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος
Σταματιάδης, Δημήτριος
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδών
Publishing institution: duth
Number of pages: 83
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatzidimou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία640.73 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10910
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons