Ο νομικός θεσμός της δημόσιας διαιτησίας στο κλασικό αττικό δίκαιο (Master thesis)

Νάστος, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Arbitration and award (Greek law)
Keywords: Διαιτησία,Αθήνα,Αττικό δίκαιο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10911
Item type: masterThesis
Submission Date: 2018-11-02T09:14:26Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2015-09
Bibliographic citation: Β. Νάστος, Ο νομικός θεσμός της δημόσιας διαιτησίας στο κλασικό αττικό δίκαιο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής, 2015
Advisor name: Γιούνη , Μαρία
Examining committee: Δε διατίθεται
Publishing department/division: Τμήμα Νομικής. Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Publishing institution: duth
Number of pages: 87
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Νάστος Βασίλειος.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.67 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/10911
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons