Στρατηγικές προσέγγισης ιδιοκτητών για την αξιοποίηση γης με εναλλακτικές καλλιέργειες στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές: (Master thesis)

Τσουλακάκη, Δήμητρα


Alternative title / Subtitle: συγκριτική έρευνα στους Νομούς Ροδόπης και 'Εβρου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Agricultural development
Communication in the environmental sciences
Cultivation
Keywords: Εναλλακτικές καλλιέργειες,Περιβαλλοντική επικοινωνία,Ανάπτυξη της υπαίθρου,Ροδόπη,'Εβρος,Alternative cultivations,Environmental communication,Rural development,Rodopi,Evros
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1488
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0128ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1687.pdf36.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/1488
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons