Η σχέση της φυσικής δραστηριότητας, των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες και της κατάθλιψης, με τα παιδιά που έχουν χρόνιο νόσημα και τους γονείς τους (Master thesis)

Διαμαντοπούλου, Εριφύλη


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Κατάθλιψη
Χρόνια νοσήματα
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Κατάθλιψη,Χρόνιο νόσημα
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3128
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01062.pdf19.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3128
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons