Φυσική δραστηριότητα μαθητών γυμνασίου σε αγροτικές (ορεινές) και ημιαστικές περιοχές του νομού Ευρυτανίας (Master thesis)

Μπουνόβα, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική δραστηριότητα
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Αγροτική- ημιαστική,Έφηβοι
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3154
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01073.pdf18.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3154
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons