Οδηγός διδασκαλίας της αριθμητικής, εν τω δημοτικώ σχολείω (Book)

Κυριακάτος, Χαράλαμπος


Alternative title / Subtitle: μετά διαγραμμάτων διδασκαλίας και ποικίλων ασκήσεων και προβλημάτων
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Arithmetic--Study and teaching (Primary)
Keywords: Αριθμητική,Διδασκαλία,Δημοτικό σχολείο
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3445
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_02196.pdfΚυριακάτος39.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/3445
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons