Παραχάραξη (άρθρο 207 ΠΚ) (Book chapter)

Παύλου, Στέφανος Κλ.


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Ποινικό δίκαιο
Κλέφτες
Keywords: Παραχάραξη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/379
Publisher: Π. Ν. Σάκκουλας
Book name: Εγκλήματα πλαστότητας
Appears in Collections:DIGI1
Συλλογή Εργασίες 1

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/379
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.