Δοσιμετρικές τεχνικές στη ραδιοϊσοτοπική θεραπεία οστικών μεταστάσεων με χρήση 186 Re-HEPD (Master thesis)

Ιωάννου, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Bone metastases
Radioisotopic therapy
Radiation dosimetry
Keywords: Οστική μετάσταση,Ραδιοϊσοτοπική θεραπεία,Δοσιμετρία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/4097
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0050ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ927.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία30.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/4097
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons