Δοσιμετρικές τεχνικές στη ραδιοϊσοτοπική θεραπεία οστικών μεταστάσεων με χρήση Re-HEDP (Master thesis)

Ιωάννου, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ραδιοϊσότοποι
Καρκινικοί όγκοι
Keywords: Δοσιμετρικές τεχνικές,Ραδιοϊσοτοπική θεραπεία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/4486
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0050ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ927.pdf30.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/4486
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons