Παλαιοπαθολογικές αλλοιώσεις των μακρών οστών (Bachelor thesis)

Μίλκα, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Subject classification: Osteology
Anthropology
Paleopathology
Keywords: Αλλοιώσεις οστών,Οστά,Παλαιοπαθολογία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5343
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_00533.pdfΔιπλωματική Ιστορίας Εθνολογίας240.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5343
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons