Οι φοιτητές ως ιδιάζουσα κοινωνική και πολιτισμική ομάδα (Bachelor thesis)

Χρυσού, Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Subject classification: Community college students
University students--Greece
Anthropology--Research--Greece
Keywords: Φοιτητές,Ανθρωπολογία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5363
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_00535.pdfΔιπλωματική Ιστορίας Εθνολογίας429.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5363
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons