Καταστατικόν της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος : αναθεωρηθέν κατά τον νόμον ΣΠΑ περί Σωματείων και εγκριθέν τη 30 Δεκεμβρίου 1914 (Book)

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Historical and Ethnological Society of Greece
Nonprofit organizations--Greece--Law and legislation
Statutes
Keywords: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος,Καταστατικό
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5393
Publisher: Τύποις περιοδικού "Σφαίρας"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00654.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5393
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons