Τα εκατόν έτη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας : λόγος πανηγυρικός του γραμματέως του συμβουλίου Γεωργίου Π. Οικονόμου ρηθείς τη 23η Οκτωβρίου 1938 εν τω Παρθενώνι κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν της εκατονταετηρίδος (Book)

Οικονόμος, Γεώργιος Π., 1883-1951


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Archaeological Society at Athens
Speeches, addresses, etc., Greek
089.8 ΑΡΧ
CC29.O37 1938
Keywords: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών,Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5444
Publisher: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00815.pdf9.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5444
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons