Καταστατικόν της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος : αναθεωρηθέν κατά τον νόμον ΣΠΑ περί Σωματείων και εγκριθέν τη 30 Δεκεμβρίου 1914 (Book)

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Historical and Ethnological Society of Greece
Nonprofit organizations--Law and legislation--Greece
DF703.K38 1915
Keywords: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος,Καταστατικό
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5485
Publisher: Τύποις Π.Δ. Σακελλάριου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00579.pdf28.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5485
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons