Μια ψυχοπολιτισμική προσέγγιση στις σχολικές δυσκολίες και τον πολιτισμό στον οικισμό του Ηφαίστου (Bachelor thesis)

Τσανίδου, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Learning disabilities
Cultural minorities
Keywords: Κοινότητα Ήφαιστος,Μαθησιακές δυσκολίες,Πολιτισμός μειονοτικών ομάδων
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5535
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO71.pdf684.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5535
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons