Οι λατρευτικές εκδηλώσεις των αρχαίων Θρακών στην παραλιακή Θράκη, ο εξελληνισμός και η αντικατάστασή τους (Bachelor thesis)

Γκούρτσα, Ευαγγελία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
Subject classification: Thrace--Civilization
Rites and ceremonies
Keywords: Λατρεία των Θρακών,Οι θεοί των αρχαίων Θρακών,Αρχαία ελληνικά μυστήρια
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5547
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO73.PDF1.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/5547
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons