Περιβαλλοντική υπευθυνότητα και συμμετοχή σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες (Master thesis)

Βουτσέλη, Δήμητρα


Alternative title / Subtitle: Η περίπτωση μαθητών-επισκεπτών του Κ.Π.Ε. Καρπενησίου
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Environmental responsibility
Outdoor activities
Environmental education
Keywords: Περιβαλλοντική υπευθυνότητα,Υπαίθριες δραστηριότητες,Περιβαλλοντική εκπαίδευση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6699
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02062.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία18.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6699
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons