Η επίδραση της μουσικής και του ρυθμού στη διδασκαλία ενός τυπικού προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής μαθητών ηλικίας 5-9 ετών (Master thesis)

Μπελέτη, Ζησούλα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Music
Rhythm
Traffic education
Keywords: Μουσική,Ρυθμός,Κυκλοφοριακή αγωγή
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6700
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02063.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία21.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6700
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons