Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών (Doctoral thesis)

Αμαραντίδου, Σταυρούλα


Alternative title / Subtitle: Μία διαχρονική μελέτη
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Burn out (Psychology)
Job satisfaction
Role conflict
Keywords: Επαγγελματική εξουθένωση,Επαγγελματική ικανοποίηση,Σύγκρουση ρόλων
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6790
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01986.pdfΔιδακτορική Διατριβή65.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6790
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons