Διαθεματική διδασκαλία της φυσικής αγωγής με βάση το ιεραρχικό μοντέλο των προσανατολισμών στόχων (Doctoral thesis)

Μυλώσης, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Interdisciplinary teaching
Physical education
Self-perception
Keywords: Διαθεματική διδασκαλία,Φυσική αγωγή,Αυτοαντίληψη
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6792
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01987.pdfΔιδακτορική Διατριβή135.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6792
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons