Η επίδραση του προγράμματος <> στην εκμάθηση δεξιοτήτων της Αντισφαίρισης και στο βαθμό ικανοποίησης μαθητών δημοτικού σχολείου (Doctoral thesis)

Κορώνας, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Tennis
Play and Stay
Skill learning
Keywords: Αντισφαίριση,Δεξιότητα,Ικανοποίηση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6796
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01933.pdfΔιδακτορική Διατριβή41.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/6796
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons