Αξιοποίηση της σύγχρονης θεωρίας μέτρησης στην αξιολόγηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών μιας δοκιμασίας ικανοτήτων (Bachelor thesis)

Μουράτογλου, Γεώργιος/ Τσιρικώνη, Αθανασία


Institution and School/Department of submitter: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Keywords: Ψυχομετρία,Μοντέλο Rasch,Τεστ ικανοτήτων,Αξιοπιστία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/781
Item type: bachelorThesis
Submission Date: 2015-08-26T10:29:27Z
Item language: el
Item access scheme: free
Publication date: 2014-06
Advisor name: Μάρκος, Άγγελος
Examining committee: Δραμαλίδης, Αχιλλέας
Μόγιας, Αθανάσιος
Publishing department/division: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Publishing institution: duth
Number of pages: 66
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA636.PDF1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/781
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons