Ψυχικαί ανωμαλίαι των παίδων και τρόποι βελτιώσεως αυτών (Book)

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.


Alternative title / Subtitle: στοιχεία ψυχοπαθολογίας του παιδός και θεραπευτικής παιδαγωγικής
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Child psychiatry
Child psychopathology
Keywords: Παιδοψυχοπαθολογία,Παιδοψυχολογία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/7841
Publisher: Εκ του Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0001ΔΠΘ84.pdfΕξαρχόπουλος 52.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/7841
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons