Διδακτική του σχολείου εργασίας (Book)

Καραχρίστος, Νικ. Γ.


Alternative title / Subtitle: με εφαρμογάς εις τα πρότυπα του Μαράσλειου Διδασκαλείου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teachers--Training of
Educational methods
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση,Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/8246
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0196ΔΠΘ297.pdfΚαραχρίστος6.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/8246
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons