Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της σχέσης οικογένειας και νηπιαγωγείου: Διερεύνηση της γονικής εμπλοκής και των παραγόντων που την επηρεάζουν (Doctoral thesis)

Πεντέρη, Ευθυμία


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.
Subject classification: School psychology
Education, Preschool--Parent participation
Keywords: Γονική εμπλοκή,Εκπαιδευτικός θύλακας,Γονικό στυλ μητέρων
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/8609
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316702_0948ΔΠΘ_ΠΕΝΤΕΡΗ.Ε-Δ.pdf141.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/8609
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons