Αντιληπτική διερεύνηση του χώρου και ανάλυση με βάση τα κύρια δομικά στοιχεία συγκρότησής του (Educational material)

Σταμάτης, Χρήστος Θ.


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Perception
Architecture
Space (Architecture)
Keywords: Αρχιτεκτονική,Αντίληψη,Αντιληπτική διαδικασία
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/9017
Item type: learningMaterial
General Description / Additional Comments: Όνομα επιβλέποντος: Ποταμιάνος, Ιάκωβος
Βιβλιογραφία: σ. 49-50
Item language: el
Item access scheme: campus
Publishing department/division: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Publishing institution: duth
Educational material type: lectureNotes
Date created: 2006
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stamatis_Xristos_66243.pdfΔιάλεξη 23.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/9017
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons