Ελληνικά   English  

To Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ( Δ.Π.Θ.)  το οποίο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους, είναι η υποδομή του Δ.Π.Θ. για τη συγκέντρωση, οργάνωση, διαχείριση, διατήρηση  και προβολή της πνευματικής παραγωγής του ιδρύματος.  Το υλικό που περιέχει είναι οργανωμένο σε συλλογές και μέχρι σήμερα αποτελείται  από  τη γκρίζα βιβλιογραφία, δηλαδή τις πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί  στα τμήματα του Δ.Π.Θ., τη συλλογή περιοδικών και τη συλλογή σπάνιων βιβλίων. Σκοπός του είναι να διαφυλάσσει και να κάνει προσιτό όλο το πνευματικό και ερευνητικό έργο του ιδρύματος, συμβάλλοντας στη διάδοση της γνώσης. Η πρόσβαση στο υλικό υπόκειται στην πολιτική πρόσβασης του ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση  το υλικό χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς και πάντως μη εμπορικούς, σκοπούς.

Κοινότητες στο Αποθετήριο

Επιλέξτε μια κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πρόσφατες Υποβολές
RSS Feed RSS Feed RSS Feed