Επίδραση κατανεμημένης παραγωγής στις απώλειες δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Bachelor thesis)

Νικολαΐδης, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρική ενέργεια
Ενεργειακά συστήματα
Keywords: Ηλεκτρική ενέργεια,Κατανεμημένη παραγωγή,Ισχύς βραχυκυκλώσεως,Δίκτυο διανομής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10066
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4853
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074663.pdf108.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10066
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4853
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons