Παράλληλες προσυντονισμένες επαναληπτικές μέθοδοι για την επίλυση πεπερασμένων στοιχείων γραμμικών συστημάτων (Bachelor thesis)

Ματσκανίδης, Πασχάλης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Keywords: Αραιά γραμμικά συστήματα,Πολυνηματικός προγραμματισμός,Παράλληλοι αλγόριθμοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5631
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074665.pdf79.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5631
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons