Βέλτιστες θέσεις και γωνίες ανακλαστήρων για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστημάτων (Bachelor thesis)

Βαρδάκη, Εμμανουέλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Ηλεκτρική ενέργεια
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Keywords: Φωτοβολταϊκά στοιχεία,Ηλεκτρική ενέργεια,Ηλιακή ενέργεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6582
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074669.pdf67.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6582
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons