Ευρωπαϊκή εταιρία και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Μπροκαλάκη, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Corporation law--European Union countries
Conflict of laws--Commercial law--European Union countries
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,Ευρωπαϊκή εταιρία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1455
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00086.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής24.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1455
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons