Μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών εξισορρόπησης HTTP φορτίου στο διαδίκτυο (Bachelor thesis)

Δεν διατίθεται

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
HTTP (Computer network protocol)
Keywords: Διαδίκτυο,Τεχνικές εξισορρόπησης,Διακομιστές δικτύου,Cluster
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10091
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1025
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076195.pdf18.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10091
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1025
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons