Προσδιορισμός αξιοπιστίας και εκτίμηση κόστους λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ (Bachelor thesis)

Θεριστής, Μάριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακή οικονομία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Keywords: Συστημάτα ηλεκτροπαραγωγής,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Φωτοβολταϊκά συστήματα,Ηλιακή ενέργεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10101
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2748
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076219.pdf88.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10101
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2748
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons