Σχεδιασμός και υλοποποίηση αλγορίθμου στερεοσκοπικής όρασης για την ανίχνευση και την αποφυγή αντικειμένων από αυτόνομο ρομπότ σε πραγματικό χρόνο (Bachelor thesis)

Καλογείτων, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Keywords: Χαρτογράφηση,Αυτόνομο ρομπότ,Στερεοσκοπική όραση,Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10102
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5224
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076221.pdf43.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10102
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5224
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons