Άμεσες ξένες επενδύσεις: Η περίπτωση των επενδύσεων στον τραπεζικό κλάδο της Βουλγαρίας (Master thesis)

Τάτσιλη, Αθανασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Bulgarian bank sector
Foreign direct investment
Keywords: Άμεσες ξένες επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,Ελληνικές ξένες άμεσες επενδύσεις στη Βουλγαρία,Βουλγαρικός τραπεζικός κλάδος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10119
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5147
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10104070.pdf814.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10119
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5147
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons